ติดต่อเรา

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

***
โทรศัพท์ 044-815111
โทรสาร 044-815164