โทรศัพท์

044-815111

อีเมล์

officer@cpru.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30

ติดต่อเรา
งานบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 36000
โทร. 044 815111
อีเมล์ officer@cpru.ac.th

Solverwp- WordPress Theme and Plugin