โทรศัพท์

044-815111

อีเมล์

officer@cpru.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. นางอรุณี ปราบพยัคฆ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้แทนวางพวงมาลาเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร เนื่องในกิจกรรมวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 13 ตุลาคม 2566  โดยมีบุคลากรในสังกัดกองกลางเข้าร่วมน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ณ CPRU HALL มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ .

Solverwp- WordPress Theme and Plugin