โทรศัพท์

044-815111

อีเมล์

officer@cpru.ac.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางอรุณี ปราบพยัคฆ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (THE SET Foundation) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานในพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักศึกษาที่ได้รับทุน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (THE SET Foundation) ที่ได้เดินทางมาเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่เรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ณ ห้องประชุมสระหงส์ 3 ชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ จำนวน 140 ทุน มูลค่ารวม 700,000 บาท ซึ่งนับได้ว่าเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่ามูลค่ารวมสูงสุดที่มหาวิทยาลัยเคยได้รับ .

Solverwp- WordPress Theme and Plugin